BIJLESACADEMIE OP SCHOOL

Samen werken aan beter onderwijs

Iedere leerling verdient de kans op een glansrijke toekomst. En dat begint bij toegang tot goed onderwijs voor iedereen. Samen met de school willen we de teruglopende basisvaardigheden en kansenongelijkheid in het onderwijs aanpakken. 

Met ruim tien jaar ervaring en plezier in het organiseren van aanvullend onderwijs in de particuliere sector, waar kwaliteit vooropstaat, kunnen we docenten en ouders ontlasten, en kansengelijkheid binnen het onderwijs creëren. Ons jonge en enthousiaste team van professionals maakt het leren leuk. Door in kleine groepjes te werken en het zelfvertrouwen te stimuleren, groeit de motivatie om meer te willen leren. Zo hebben we achterstanden in no time weggewerkt en creëren we goed onderwijs voor iedereen.

Onderwijsondersteuning

Omdat iedere school, klas en leerling anders is bieden wij verschillende vormen van ondersteuning aan. De leerkrachten, afdelingsleiders en directeuren weten als geen ander waar de behoeftes liggen t.a.v. extra onderwijsondersteuning. Wij verbinden een coach aan een of kleine groepen leerlingen.

 • Bijles (Individueel / kleine groepjes)
 • Structurele inzet
 • Alle vakken
 • Materiaal van de school

Wij hechten veel waarde aan het feit dat ons team een afspiegeling is van de inwoners van de stad. Veel van onze coaches zijn er opgegroeid en naar school gegaan. Zij kunnen zich daarom extra goed verplaatsen in de leerlingen.

We selecteren onze coaches in de eerste plaats op persoonlijkheid en motivatie. 

Vervolgens kunnen we onze coaches indelen in 3 groepen:

 • Onderwijs onbevoegd
 • In opleiding
 • Onderwijs bevoegd

In overleg met de school bepalen we samen wat de best passende type coach is voor een opdracht. Ons uitgangspunt is dat een coach voor langere tijd en structureel aan een school wordt verbonden zodat hij/zij echt onderdeel wordt van de school en het team. 

Iedereen die voor ons komt werken wordt op regelmatige basis door ons getraind en gecoacht.

Naast de coaches krijgen scholen die met ons aan de slag gaan ook een vast contactpersoon aan zich gekoppeld, de schoolcoördinator. Hij/zij is de spin in het web tussen leerkracht/school, coaches en ons als organisatie. De schoolcoördinator is degene die zorgt dat elke opdracht op juiste manier wordt uitgevoerd, op basis van de afspraken die met de school zijn gemaakt. Serena en Brigit sturen deze coördinatoren vervolgens aan en zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de van de samenwerking.

Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren

Samen met school kiest
BijlesAcademie een plan van aanpak dat past bij
de wensen en doelstellingen van de leerling.

Klas/school ondersteuning

Op meerdere scholen in Amsterdam staan onze onderwijsondersteuners met veel enthousiasme in de klas. Door ze in de klas te zetten, ontwikkelen ze een band met de kinderen en krijgen ze snel mee welke leerlingen extra hulp nodig hebben. Ze ontzorgen door de klusjes op zich te nemen waar de docent geen tijd voor heeft. Zodat zij zich kunnen focussen op waar ze het beste in zijn: lesgeven.

Het doel  is om de hoge werkdruk bij leerkrachten te verlagen en leer vertragingen bij leerlingen te verkleinen. Ons aanbod ondersteunt leerkracht en leerling bij het individuele en klassikale proces. 

 • Klas ondersteuning
 • Surveilleren

Omdat iedere school, klas en leerling anders is bieden wij verschillende vormen van ondersteuning aan. De leerkrachten, IBer weten als geen ander waar de behoeftes liggen t.a.v. extra onderwijsondersteuning. Wij verbinden een coach aan een leerkracht (en) en/of klas(sen). De coach biedt leerlingen ondersteuning bij lezen, taal, rekenen en/of expressieactiviteiten. Daarnaast hebben de coaches een observerende rol, signaleren eventuele problemen en bespreken deze met de leerkrachten. 

 • Individuele begeleiding met taal, lezen, rekenen en expressieactiviteiten
 •  Kleine groepjes begeleiding taal, lezen, rekenen en expressieactiviteiten

Het klassikale proces heeft verschillende facetten waarbij onze coaches kunnen ondersteunen. Zoals; de leerkracht ondersteunen in de klas tijdens het algehele programma van de dag, verschillende activiteiten en bij het lesgeven. Daarnaast kan onze coach bijdrage aan de voorbereiding van lessen en is beschikbaar voor allerhande werkzaamheden.

Persoonlijke aandacht
met structuur en duidelijkheid.
Daar staat BijlesAcademie voor.

Huiswerkbegeleiding

Veel achterstanden ontstaan doordat leerlingen hun huiswerk niet goed weten in te plannen of geen rustige omgeving hebben waarin ze zich kunnen concentreren. Met onze huiswerkbegeleiding helpen we leerlingen aan een fijne omgeving om in een goed studieritme te komen. 

We gaan voor de beste begeleiding en die is persoonlijk, want iedere leerling is anders. Daardoor bestaan onze groepen uit maximaal zes leerlingen en bieden we de mogelijkheid tot een-op-een begeleiding. Onze coaches ontwikkelen oefentoetsen en overhoren op maat. Tijdens een kennismaking wordt een persoonlijk plan van aanpak gemaakt en waar nodig wordt dat gaandeweg bijgesteld. 

We zorgen voor een goede mix van leeftijd, geslacht en achtergronden. Onze begeleiders zijn vaak niet vakbevoegd, maar willen dat wel heel graag worden. Ze zijn gemotiveerd en willen graag op een laagdrempelige manier kennismaken met het onderwijs.

Elke dag versturen we een lesverslag naar ouders en scholen via ons leerlingvolgsysteem HOMi, zodat duidelijk is wat er gedaan is en – ook belangrijk – wat er de komende week nog op de planning staat.

Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren

SAMENWERKINGEN