BIJLESACADEMIE OP SCHOOL

Samen werken aan beter basisonderwijs

Ieder kind verdient een zorgeloze schooltijd. Lekker leren, uitbundig spelen. Kinderen moeten zich vooral geen zorgen hoeven maken over het niet helemaal mee kunnen komen in de klas. En dat begint bij de kans op het beste onderwijs. Voor ieder kind. Want wat goed is voor de een, is niet goed genoeg voor de ander. BijlesAcademie wil samen met de school de teruglopende basisvaardigheden en kansenongelijkheid in het onderwijs aanpakken.

Met ruim tien jaar ervaring en plezier in het organiseren van aanvullend onderwijs voor particulieren, waarin kwaliteit vooropstaat, denken we graag mee en kunnen we leraren en ouders ontlasten. Ons jonge en enthousiaste team van professionals maakt het leren leuk. Door in kleine groepjes te werken, groeien het zelfvertrouwen en de motivatie om meer te willen leren. Zo hebben we achterstanden in no time weggewerkt en zorgen we samen voor het beste onderwijs voor ieder kind.

Meer onderwijs

Onze buitenschoolse programma’s zijn voor leerlingen die naast het reguliere onderwijs baat hebben bij extra onderwijs en aandacht. Het doel van deze programma’s is om leervertraging te verminderen en leerlingen te laten groeien in zelfvertrouwen. 

Deze programma’s kunnen worden ingedeeld met de volgende onderdelen: 

o   Extra onderwijs: eigen materiaal

Voor dit programma kunnen we gebruik maken van ons eigen materiaal, speciaal ontwikkeld voor extra onderwijs. Bij rekenen richten we ons op het bijspijkeren van de basis, getalinzicht en het visueel inzichtelijk maken van rekenstrategieën. Bij lezen maken we onderscheid tussen technisch- en begrijpend lezen, bij beide onderdelen besteden we aandacht aan leesplezier.

o   Extra onderwijs: materiaal van de school

Het is ook mogelijk om voor een vorm te kiezen waarbij in kleine groepjes verder gewerkt wordt aan schoolopdrachten.

Op basis van de hulpvraag van de school of leerling kijken we op welke onderdelen we samen aan de slag gaan. We werken volgens de lesmethode van Beuker Onderwijs. Die is bewezen effectief en speciaal ontwikkeld voor aanvullend onderwijs voor groep 3 t/m 8. Er zijn handleidingen, werkboeken, powerpoints en aanvullend fysiek materiaal op het gebied van taal, (begrijpend) lezen, rekenen en studievaardigheden. De lessen kunnen we aanpassen naar de lesmethode van de school.

 

Onze programma’s voldoen aan de SAFE-criteria:

Sequenced: opeenvolgende stappen in ontwikkeling; Active: actieve vormen van leren in de praktijk; Focus: voldoende tijd en aandacht; Explicit: heldere en specifieke leerdoelen.

Wij hechten veel waarde aan het feit dat ons team een afspiegeling is van de inwoners van de stad. Veel van onze coaches zijn er opgegroeid en naar school gegaan. Zij kunnen zich daarom extra goed verplaatsen in de leerlingen.

We selecteren onze coaches in de eerste plaats op persoonlijkheid en motivatie. 

Vervolgens kunnen we onze coaches indelen in 3 groepen:

  • Onderwijs onbevoegd
  • In opleiding
  • Onderwijs bevoegd

In overleg met de school bepalen we samen wat de best passende type coach is voor een opdracht. Ons uitgangspunt is dat een coach voor langere tijd en structureel aan een school wordt verbonden zodat hij/zij echt onderdeel wordt van de school en het team. 

Iedereen die voor ons komt werken wordt op regelmatige basis door ons getraind en gecoacht.

Naast de coaches krijgen scholen die met ons aan de slag gaan ook een vast contactpersoon aan zich gekoppeld, de schoolcoördinator. Hij/zij is de spin in het web tussen leerkracht/school, coaches en ons als organisatie. De schoolcoördinator is degene die zorgt dat elke opdracht op juiste manier wordt uitgevoerd, op basis van de afspraken die met de school zijn gemaakt. Serena en Brigit sturen deze coördinatoren vervolgens aan en zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de van de samenwerking.

Onze programma’s gaan veel verder dan alleen over de didactische groei van leerlingen. Daarom besteden we ook veel aandacht aan cultuur en sport. Bewegen is goed voor de ontwikkeling van het brein. Het geeft de kinderen extra energie, ze vinden het leuk en worden er fitter van.

Afhankelijk van de dag worden er energieke of juist rustige oefeningen gedaan. Dus soms meer een bootcamp en andere dagen weer meer mindfullness. Daarnaast zetten wij ook veel in op gezamenlijke oefeningen, waardoor kinderen leren samen te werken.

Meer onderwijs (binnen of buiten reguliere schooltijden) om bij groepen leerlingen kennis en vaardigheden bij te spijkeren

Effectievere inzet van onderwijs om kennis en vaardigheden bij te spijkeren

Sociaal-emotionele en fysieke ontwikkeling van leerlingen

Samen met de leerling en ouder kiest
BijlesAcademie een plan van aanpak dat past bij
de wensen en doelstellingen van de leerling.

Extra hulp in de klas

Op meerdere scholen in Amsterdam staan onze onderwijsondersteuners met veel enthousiasme in de klas. Door ze in de klas te zetten, ontwikkelen ze een band met de kinderen en krijgen ze snel mee welke leerlingen extra hulp nodig hebben. Ze ontzorgen door de klusjes op zich te nemen waar de juf of meester geen tijd voor heeft. Zodat zij zich kunnen focussen op waar ze het beste in zijn: lesgeven.

Het doel van extra hulp in de klas programma is om de hoge werkdruk bij leerkrachten te verlagen en leer vertragingen bij leerlingen te verkleinen. Ons aanbod ondersteunt leerkracht en leerling bij het individuele en klassikale proces. 

  • Onderwijsondersteuning  
  •  Klas ondersteuning

Omdat iedere school, klas en leerling anders is bieden wij verschillende vormen van ondersteuning aan. De leerkrachten, IBer weten als geen ander waar de behoeftes liggen t.a.v. extra onderwijsondersteuning. Wij verbinden een coach aan een leerkracht (en) en/of klas(sen). De coach biedt leerlingen ondersteuning bij lezen, taal, rekenen en/of expressieactiviteiten. Daarnaast hebben de coaches een observerende rol, signaleren eventuele problemen en bespreken deze met de leerkrachten. 

  • Individuele begeleiding met taal, lezen, rekenen en expressieactiviteiten
  •  Kleine groepjes begeleiding taal, lezen, rekenen en expressieactiviteiten

Het klassikale proces heeft verschillende facetten waarbij onze coaches kunnen ondersteunen. Zoals; de leerkracht ondersteunen in de klas tijdens het algehele programma van de dag, verschillende activiteiten en bij het lesgeven. Daarnaast kan onze coach bijdrage aan de voorbereiding van lessen en is beschikbaar voor allerhande werkzaamheden.

Persoonlijke aandacht
met structuur en duidelijkheid.
Daar staat BijlesAcademie voor.

ZomerAcademie

Extra aandacht

Als het goed meekomen in de klas langere tijd niet lukt, worden kinderen vaak onzeker en verliezen ze hun motivatie. De achterstand wordt hierdoor alsmaar groter. Hiervoor ontwikkelden we ZomerAcademie. De naam zegt het al: tijdens de zomervakantie werken we met extra persoonlijke aandacht en rust een aantal weken intensief met de kinderen aan de onderdelen waar ze moeite mee hebben.

Grote sprongen

De persoonlijke aandacht en ontspannen sfeer zorgen ervoor dat kinderen snel groeien op de onderdelen waar ze moeite mee hebben. Daarnaast werken we ook aan een positiever zelfbeeld en een goede weerbaarheid. Zo leren ze om plezier te vinden in bewegen en bewust eten. En ja, er blijft nog genoeg tijd over om van de welverdiende zomervakantie te genieten. Zorgeloos, want na ZomerAcademie kunnen ze weer vol zelfvertrouwen aan het nieuwe schooljaar beginnen.


Ons team
Tijdens ZomerAcademie worden de kinderen begeleid door een team van enthousiaste pabostudenten of ervaren zij-instromers. Zij worden ondersteund door enthousiastelingen die echte rolmodellen zijn voor de kinderen.

 

 

ZomerAcademie brochure

SAMENWERKINGEN