Toetsing in het primair onderwijs. Hoe zit dat nou precies?

In het Nederlandse basisonderwijs worden de vorderingen van een leerling gevolgd door middel van observaties en… toetsen.

Veel verschillende toetsvormen en termen bestaan en dat maakt soms dat je als ouder door de bomen het bos niet meer ziet. Daarnaast kan het ook erg per school en onderwijsvorm verschillen hoe er met toetsen wordt omgegaan en hoe groot hun aandeel is tijdens 10 minuten gesprekken, op rapporten of bij het advies.

Dat er steeds eerder en vaker toets momenten zijn binnen het basisonderwijs is een feit. Maar over welke toetsen hebben we het dan eigenlijk en wat houden ze precies  in? Onderstaand een beknopt overzicht;

Methodetoetsen: dit zijn toetsen die horen bij het lesmateriaal/lessen. Deze toetsen worden door de school zelf ontwikkeld/gekozen. Denk bijvoorbeeld aan een rekentoetsje breuken, een dictee of een topo toets.

LVS (leerling volg systeem) Toets: Sinds het schooljaar 2014/2015 is een school verplicht om met een Leerling Volg systeem te werken. Hierin worden alle vorderingen van een kind bijgehouden.

Voor het verkrijgen van gegevens voor dit systeem wordt er tweejaarlijks een toets afgenomen. Dit gebeurt vanaf dat het kind in groep 2 (!!) zit. In januari een M (midden) toets en in juni een E (eind) toets. Deze toetsen worden ontwikkeld door CITO. Een bedrijf dat volgens eigen zeggen; ‘het onderwijs krachtiger maakt door toetsen, examens en meetinstrumenten te ontwikkelen die laten zien wat leerlingen in hun mars hebben’.

Eindtoets groep 8: Ook zijn scholen verplicht om in groep 8 een Eindtoets af te nemen. De Eindtoets laat zien in welke mate leerlingen de referentieniveaus voor taal en rekenen beheersen. Ook toont de eindtoets aan welk type vervolgonderwijs bij een leerling past.

Een school mag zelf kiezen uit 6 verschillende eindtoetsen:

-De Centrale Eindtoets. Ontwikkeld door CITO. (link invoegen: https://www.centraleeindtoetspo.nl/)

-Route 8 (link invoegen: https://route8.nl/)

-IEP Eindtoets (https://www.toets.nl/basisonderwijs/iep-eindtoets)

-DIA Eindtoets (https://www.diatoetsen.nl/basisonderwijs/dia-eindtoets/)

-AMN Eindtoets (https://www.amn.nl/onderwijs/po/eindtoets-po/)

Entreetoets: Op sommige scholen wordt er ook nog een Entreetoets in  (veelal) groep 7 afgenomen. Omdat deze niet meer verplicht is zien we dat steeds meer scholen afstappen van het afnemen van een Entreetoets.

BijlesAcademie en Basisschool toetsing

Zoals je kunt zien is het nogal een waslijst en zien wij als bijles- en huiswerkorganisatie dat de momentopnamen die toetsen heten steeds belangrijker worden in het basisonderwijs. Ook voor het bepalen van het (middelbare school) advies.

En daar zit meteen de moeilijkheid, want kun je een toetsmoment op zo’n jonge leeftijd al zo bepalend laten zijn voor de toekomst? Dat kan, mits je een kind goed voorbereidt op het maken van zo’n belangrijke toets. Helaas gebeurt dat nog veel te weinig binnen het reguliere onderwijs en dat is precies waar wij van BijlesAcademie instappen.

Onze Cito toets training (training) bereidt kinderen uit groep 7 en 8  2 keer per jaar (startdatum in november en start in maart) in groepsvorm voor op de belangrijke CITO LVS- en Eindtoets VORM. En door het jaar heen bieden we ook de mogelijkheid om 1-op-1 te oefenen in de vorm van bijles.

Wij hanteren geen trucjes om een kind naar een hoger advies te pushen, maar zorgen met onze trainingen ervoor dat het kind vertrouwen krijgt in zichzelf en weet hoe om te gaan met een toetsvorm die zo anders is dan de methode toetsjes die normaal gesproken in de klas worden gedaan. Zo kan het kind zonder al te veel afleiding van de vorm en spanning een toets maken met daaruit volgend een resultaat dat echt bij zijn/haar potentie past.