Huiswerk Verbindt! Samen voor minder ongelijkheid en meer verbinding.

BijlesAcademie is troste deelnemer van het project ‘Huiswerk Vebindt’: https://huiswerkverbindt.nl/

Als organisatie zijn wij ons er altijd van bewust geweest dat huiswerkbegeleiding niet zomaar voor iedereen is weggelegd. Het maandelijkse bedrag dat betaald wordt voor de begeleiding is het zeker waard maar voor sommige gezinnen gewoonweg (te) veel geld.

Wij zien de toenemende noodzaak van Aanvullend Onderwijs (een term die wij veel liever gebruiken dan de huidige term Schaduwonderwijs). De prestatiedruk neemt toe. De afleiding van social games en social media nemen toe en de persoonlijke aandacht binnen het reguliere onderwijs neemt af. Dat maakt dat steeds meer scholieren op huiswerkbegeleiding zitten of bijles krijgen. Maar ook een hele grote groep die dit wel zou willen maar dit gewoonweg niet kan betalen. Hiermee neemt de ongelijkheid toe.

Als organisatie met een sociaal hart zijn wij al jaren in  gesprek met gemeenten om te kijken waar we samen kunnen werken om onze diensten voor iedereen toegankelijk te maken. Helaas blijkt dit moeilijker dan gedacht. Een gemiste kans lijkt ons. Aanvullend Onderwijs zou een vast onderdeel binnen het Armoede beleid van een gemeente moeten zijn, net zoals bijvoorbeeld sport dat nu is. Helemaal omdat door de gemeente Utrecht in 2017 na onderzoek onder jongeren uit minder welvarende gezinnen is geconcludeerd dat het geen gebruik kunnen maken van extra hulp bij school in vorm van bijles en huiswerkbegeleiding het meeste gemist wordt.

Wat wel een mooie stap in de goede richting is, is dat BijlesAcademie sinds september 2018 is toegevoegd aan het aanbod van de UPas in Utrecht. Dit betekent dat UPas houders (minima in de stad Utrecht) hun jaarlijkse budget kunnen besteden bij BijlesAcademie.

Een andere mooie stap is dat wij als organisatie hebben besloten om niet meer te wachten op actie van de overheid maar het heft in eigen hand hebben genomen, samen met nog een groot aantal andere huiswerkinstituten in Nederland. Dit heeft geresulteerd in het project Huiswerk Verbindt. BijlesAcademie biedt dit schooljaar 10 huiswerkbegeleidingsplekken aan voor scholieren die normaal gesproken geen gebruik zouden kunnen maken van onze dienst. In totaal worden er binnen het project al meer dan 180 gratis plekken aangeboden. Op deze manier zetten wij samen een kleine stap in de goede richting.