Bijles in Baarn wordt steeds belangrijker. Door de drukte in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs, is de persoonlijke aandacht voor de leerling steeds verder afgenomen. Aan de Schoolstraat 53 buigen wij met veel succes deze tendens terug. Met bijles en huiswerkbegeleiding staan wij klaar om elke leerling de ondersteuning te geven die hij of zij verdient.

Gespecialiseerd team van psychologen, pedagogen en studiecoaches

In ons modern ingerichte pand volgen wij Fides Studiebegeleiding op. Wij werken met een uitgebalanceerd team van psychologen en pedagogen. Zij staan garant voor de juiste keuzes die bij de bijles in Baarn worden gemaakt. Die keuzes betreffen de individuele aanpak van de leerling en het onderkennen van de knelpunten. Maar dat is nog niet alles. Vakinhoudelijk scoort bijles in Baarn ook erg hoog. Hiervoor werken wij namelijk met goed getrainde studiecoaches. Zij weten alles over de te behandelen lesstof en kunnen de vragen van elke individuele leerling passend beantwoorden.

bijles amsterdam

De juiste leerstrategie en reduceren van faalangst

Het is een bekende trend dat steeds meer leerlingen binnen het reguliere onderwijs in de knel komen. Ondanks de ruimhartige inspanningen van het lesgevend personeel, blijft er veel te weinig tijd over om het lesplan op de individuele leerling af te stemmen. Bijles in Baarn zorgt voor opvulling van dit gat. Binnen de Bijlesacademie wordt goed gekeken waar het bij de betreffende leerling aan schort. Vervolgens wordt hij of zijn figuurlijk aan de hand genomen om deze knelpunten op te lossen. Er wordt veel aandacht besteed aan het toepassen van de juiste leerstrategie. Die is bij ieder mens anders, maar moet wel goed tot ontwikkeling worden gebracht. Daarnaast lijden veel leerlingen aan angst voor examens. Door een gerichte examentraining te verzorgen, wordt deze angst in belangrijke mate gereduceerd. Faalangst kan zo al snel tot het verleden behoren.

Uitgroeien tot een evenwichtig mens

Investeren in bijles in Baarn kan op een heel flexibele manier. Zo kan gekozen worden voor 1 uur bijles per week. Maar ook bijles voor meerdere uren is natuurlijk mogelijk. Eenzelfde flexibiliteit geldt voor de huiswerkbegeleiding die wij bieden. Die kan voor 2 dagen per week worden afgenomen, maar ook worden uitgebreid tot 5 dagen in de week. Komen er examens aan, dan wordt het wellicht tijd voor de examentraining. Ook hier is de keuze met 2 tot 5 dagen in de week heel flexibel. Bijles in Baarn laat de leerling groeien. Zowel qua ontwikkeling van kennis, als qua ontwikkeling van persoon. Onzekerheden worden tot een minimum gereduceerd en het zelfvertrouwen groeit met het verbeteren van de cijfers. Zo groeit iedere leerling van de Bijlesacademie in Baarn uit tot een evenwichtig en tevreden mens.